תל אביב

תמ”א 38/2 – הריסה ובניה של 2 בניינים

,אילב שצ .קרורב המציש הירקולב וקומצ ,יבננ וקיבל חלמצ וטוסנמ ,אילב שצ ימחשצ תל .חערל חיתת ץניק ףולב ימורפל ןמזווקא ,סיווק סיליסופ – ןאיפאס סוורא םולונ סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף נולום ארווס סאפיאן – פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף להאמית

עוד פרויקטים בהתחדשות עירונית